מדרום צומת מגדל (90)
ישר (צפון מערב) ב90
עוד 6.8 ק''מ ימינה ב87
עוד 9.8 ק''מ בצומת בית צידה שמאלה ב888
עוד 3.1 ק''מ ימינה (כניסה ליישוב)
עוד 130 מטר ימינה
עוד 500~ מטר הגעה לנקודת היעד
מצפון צומת מחניים (90)
ישר (דרום מזרח) ב91
עוד 12 ק''מ בצומת בית המכס ימינה ל888
עוד 9.8 ק''מ שמאלה (כניסה ליישוב)
עוד 130 מטר ימינה
עוד 500~ מטר הגעה לנקודת היעד
מדרום צומת יהודיה (92)
ישר (צפון מערב) ב87
עוד 1.2 ק''מ בצומת בית צידה ימינה ב888
עוד 3.1 ק''מ ימינה (כניסה ליישוב)
עוד 130 מטר ימינה
עוד 500~ מטר הגעה לנקודת היעד
חד-נס 14,
מיקוד 12950,
טל: 04-6923419,
נייד: 050-5316869  
ממערב צומת עמיעד (85)
ישר (דרום מזרח) ב90
עוד 1.4 ק''מ בצומת כורזים שמאלה ל8277
עוד 7.9 ק''מ שמאלה ב87
עוד 3.8 ק''מ בצומת בית צידה שמאלה ב888
עוד 3.1 ק''מ ימינה (כניסה ליישוב)
עוד 130 מטר ימינה
עוד 500~ מטר הגעה לנקודת היעד
מצפון רמת הגולן(91)
ישר (דרום מערב) ב91
שמאלה בצומת בית המכס
עוד 9.8 ק''מ שמאלה (כניסה ליישוב)
עוד 130 מטר ימינה
עוד 500~ מטר הגעה לנקודת היעד